БНХАУ-д үйлдвэрлэгдсэн чиргүүл хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгоно

БНХАУ-д үйлдвэрлэгдсэн 8 тоннын даацтай чиргүүл 7СС-8ТА✅

Үнэ: 9,585,500₮
Худалдах нөхцөл:
?Урьдчилгаа төлбөр: 20 хувь
?Жилийн хүү: 5.6 хувь
?Хугацаа: 2 жил