ХААДС-ийн ажлын хэсэг Увс аймагт ажиллаж байна

Увс аймгийн 2021 оны намрын ургацаар хураан авсан хүнсний улаанбуудайг газар дээр нь үзэж, таворын улаанбуудайн шаардлага хангаж байгаа эсэх, үрийн улаанбуудайн нөөц бүрдүүлэх лабораторийн шинжилгээ хийх, хадгалах үйл ажиллагаанд хяналт тавих зорилгоор ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Увс аймагт ажиллаж байна.